Uit onvrede met de vaak negatieve berichtgeving in de media over gemengde scholen in grote steden, is in door een aantal bevlogen ouders 2006 de fototentoonstelling ‘Door kinderen bekeken’ opgezet. Een project waarin op positieve wijze de multiculturele samenstelling van de school werd benadrukt en waar de nadruk lag op onderlinge verbondenheid. We wilden laten zien dat het niet uitmaakt wat je culturele achtergrond is, maar dat de band tussen moeder en kind universeel is: moederharten kloppen immers overal hetzelfde!matchmaker2

Er zijn twintig kinderen en hun moeders van Openbare Basisschool de Hoge Raven uitgenodigd om mee te doen. De kinderen fotografeerden hun moeder zoals zij haar graag zien. Daarnaast heeft een professionele fotograaf foto’s gemaakt van moeder en kind samen. De kinderen hebben bovendien verwoord wat zij zo bijzonder vinden aan hun moeder. Die verhalen zijn opgetekend in een boekje.

multicult1 multicult2poster