OSB Magazine is het ledenblad van werkgeversorganisatie Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. In 2011 heb een aantal artikelen geschreven voor deze uitgave.

  • Duurzaam Ondernemen is meer dat een kostenplaatje. Dubbelinterview met Marco Konter (GOM) en Alex Reinders (SDB) over duurzaam ondernemen en gescheiden inzameling van afval. (april 2011)
  • Persoonlijke aanpak maakt het verschil. Interview met Hans Raaijmakers van der Gascogne Groep over inzetten van mensen aan de onderkant van de samenleving binnen de schoonmaakbranche. (juni 2011)
  • Nieuwe regels, nieuwe wetten, nieuwe werkwijze? Interview met Danielle Corven van de NVZ over gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving omtrent transport en opslag gevaarlijke stoffen. (oktober 2011)

OSB2