Op 2 november 2017 organiseerde de Provincie Utrecht een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het sluiten van de Cultuurpacten tussen de provincie en de gemeenten De Bilt en Zeist.

Het pact betreft een overeenkomst ter versterking van de samenwerking op het vlak van cultuur en erfgoed. De ondertekening vond plaats tijdens een conferentie over de historische vaarwegen in de provincie. Met de ondertekening van de cultuurpacten door beide gemeenten en provincie Utrecht wordt de samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed versterkt. Samen met de provincie dragen de gemeentes op provinciaal en lokaal niveau de waarden van cultuur en erfgoed uit aan inwoners en bedrijven. In de overeenkomsten zijn de gezamenlijke doelen geformuleerd en is beschreven hoe die doelen te realiseren. De invulling van het cultuurpact sluit aan op de ambities voor cultuur, erfgoed en recreatie van de provincie en de gemeenten.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook een presentatie gegeven over het onderzoek naar de historische vaarwegen waar de provincie mee bezig is. En werden de plannen gepresenteerd voor behoud en benutten van de Biltse en Zeister Grift.
Ik mocht als dagvoorzitter de bijeenkomst leiden.