Vooraanzicht Slot Zeist

Veranderende tijden vragen om een andere manier om Slot Zeist te exploiteren. Het Slot moet toegankelijker worden voor bezoekers en het Slot moet gaan bruisen! Zo is de wens van de gemeente Zeist en de exploitanten van het Slot. Deze veranderingen vragen niet alleen iets van de exploitanten van het Slot en van de gemeente maar ook iets van de vrijwilligers die met veel enthousiasme actief zijn op deze prachtige locatie. Het streven is dan ook om een pool met bevlogen vrijwilligers te formeren die zich verbonden voelt aan Slot Zeist en die bijdraagt aan het laten bruisen van dit icoon van Zeist. Als (bruggen) bouwer ga ik de verbinding leggen tussen de verschillende betrokken partijen.

Dat is een spannend proces. Het biedt enerzijds kansen en mogelijkheden tot uitbreiding van taken van vrijwilligers. Anderzijds brengt het onzekerheid met zich mee en is het niet vanzelfsprekend dat de huidige vrijwilligers staan te trappelen. Maar aan betrokkenheid ontbreekt het niet bij de pool vrijwilligers die al actief is op het Slot. Zij zijn veelal het gezicht van Slot Zeist, en ze zijn vaak het eerste contact voor bezoekers en dus buitengewoon belangrijk. Het begeleiden van de huidige vrijwilligers naar een nieuwe werkomgeving is een proces waarbij hun inzet en expertise onmisbaar is. Het is bovendien een proces dat commitment vraagt van alle betrokkenen. Tijdens de transitieperiode zal ik als ‘bruggenbouwer’ de verbinding tussen de verschillende partijen maken. De verwachting is dat de transitieperiode de eerste helft van 2018 in beslag neemt.

Spiegelzaal Slot Zeist

Gedurende de hele transitieperiode maar ook daarna is van groot belang om de vrijwilligers goed te informeren. Dit niet alleen om hen betrokken te houden bij alle veranderingen maar ook om de vrijwilligers blijvend goed toe te rusten op hun taak. Zodat zij in hun rol van informatieverstrekker richting bezoekers goed kunnen functioneren.