UtrechtAltijd is de verhalensite over de geschiedenis van de provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) heeft eind 2014 dit erfgoedplatform gelanceerd. De website maakt het Utrechtse erfgoed makkelijker toegankelijk voor een breed publiek door verhalen, activiteiten, voorwerpen en plekken om te bezoeken via één provincie-brede ingang aan te bieden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties en andere partners in de Provincie Utrecht.
Doelgroepen zijn primair inwoners van de provincie Utrecht en de cultuurtoerist.

Projectleiding UtrechtAltijd.nl uitdagende klus

Campagne van UtrechtAltijd.nl - Landschap Erfgoed Utrecht

Campagnebeeld Plaats Delict Utrecht

Startpagina UtrechtAltijd.nlAls projectleider stuurde ik het brede team (vaste krachten en vrijwilligers) aan dat werkt aan UtrechtAltijd, bewaakte het bereiken van de jaarlijks gestelde doelen en zette samen met het team de lijnen uit voor de verdere ontwikkeling van het webplatform. Vragen als: wat is boeiende content, hoe bereiken we onze doelgroepen, hoe betrekken we de erfgoedorganisaties bij de site en hoe ondersteunen we ze optimaal?, kwamen daarbij dagelijks aan de orde. Dat heeft geresulteerd in een flinke stijging van de bezoekersaantallen aan zowel de site als de sociale media. Inhoudelijk is het het werken met halfjaarlijks campagnes rondom een inhoudelijk thema een goede zet gebleken.

UtrechtAltijd.nl werkt nauw samen met de provincie, erfgoedorganisaties in de provincie (denk aan musea, archiefdiensten, historische verenigingen etc), vergelijkbare erfgoedplatforms en andere partijen die zich bezighouden met verhalen vertellen en geschiedenis. Een mooi voorbeeld van de winst van met andere partijen nieuwe ideeën ontwikkelen is het lanceren van de Storytrail Plaats Delict Utrecht. Bloedstollende verhalen uit de Utrechtse geschiedenis. In samenwerking met Stadsavonturen is een spannende theaterwandeling opgezet rondom verhalen over moord en doodslag.

Het projectleideschap van UtrechtAltijd.nl was een boeiende klus waarbij ik veel naast het aansturen van het team en overleg voeren en samenwerken met veel verschillende partijen in de provincie ook veel heb geleerd over techniek die nodig is om een ingewikkelde site als UtrechtAltijd.nl goed te laten functioneren.