welnuhUit een fusie tussen verschillende welzijnorganisaties binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is drie jaar geleden stichting Welnúh ontstaan. De organisatie heeft middels deze fusie een efficiencyslag (in de werkwijze) gemaakt. Maar niet alleen de doorgevoerde fusie heeft voor een verandering in werkwijze gezorgd, ook de overheveling van AWBZ-taken van het Rijk naar de gemeenten, de invoering van de Wmo en de kanteling van de Wmo, de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl en de realisatie van forse gemeentelijke bezuinigingen op het welzijnswerk hebben veranderingen met zich meegebracht in de beleidsvoering en dienstverlening van Welnúh. Die veranderingen vroegen om een aangepast communicatiebeleid.

Samen met Paul van De Smaakmakers Communicatie heb ik een nieuwe visie op het te voeren organisatie- en communicatiebeleid ontwikkeld met de titel ‘Merken bouwen. Naar een communicatie visie en – strategie voor Welnúh’. Welnuh is vervolgens met de uitvoer van de communicatiestrategie aan de slag gegaan.