Bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie zijn zo’n 370 kwaliteitskringen aangesloten met 364 begeleiders. Dit zijn groepen van ongeveer 10 – 16 logopedisten die op een gestructureerde wijze intercollegiaal overleg voeren over alle aspecten van het vak. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. De kringen helpen ook bij ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.

De kwaliteitskringbegeleider (KKB) is intermediair tussen de NVLF en de kringleden. De NVLF organiseert jaarlijks de KBB Kennisdag; een bij- en nascholingsdag voor deze kwaliteitskringbegeleiders.

Voor de editie van 2020 heb ik samen met Paul van Bodengraven de projectleiding van het evenement verzorgd. In 2021 organiseer ipv een dag vier online Kennissessie voor deze doelgroep.