Het lectoraat Mensen met Chronische ziekten van Hogeschool Leiden organiseert ieder jaar een symposium. De wens was een andere opzet; grootser en professioneler. Mijn rol bestond uit het zorgdragen voor de opzet en vormgeving van het symposium en het coachen van een medewerker van de hogeschool op gebied van logistieke organisatie (februari – juli 2008)

HogeschLeiden