Voor Bureau Point organiseerde ik een tweetal masterclasses met als thema’s:

  1. de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de effecten daarvan op de positionering van de aanbieders van bemiddeling, scholing en re-integratie. (maart 2008)
  2. de toegevoegde waarde van scholing aan de oplossing van het participatievraagstuk. (november 2008) De Masterclass waren bestemd voor managers van re-integratiebedrijven, scholingsbedrijven, WSW-organisaties (Wet sociale werkvoorziening), gemeentelijke werkgelegenheidsprojecten en gemeenten zelf.