Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog de nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. Overheidscampagnes bereidden de bevolking voor op een aanval met kernraketten door de Russen.

Tijdens de Koude Oorlog periode is van alles gebouwd om ons te beschermen voor het geval de ‘Russen zouden komen’. Verspreid over de provincie liggen commandoposten, schuilkelders, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen. Sommige zijn nog intact, soms zitten ze verscholen onder gebouwen, of is er alleen nog maar een fundament over. Restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de Koude Oorlog. Het erfgoed uit de Koude Oorlog-periode dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit deze periode zijn eigen specifieke waarde heeft. Er is zelf sprake van een zekere urgentie in het ophalen van verhalen uit deze periode. Er zijn nu nog ooggetuigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Daarom heeft de provincie Utrecht 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog.

Dit jaar is gefocust op enerzijds het ophalen van informatie over de Koude Oorlog en het zoeken naar verbinding en samenwerking met allerlei organisaties op het thema. En anderzijds op het actief betrekken van een breed publiek bij het onderwerp Koude Oorlog. Daartoe zijn er verschillende activiteiten en producten ontwikkeld (o.a een crowdsourcingsproject, een storymap, een film) waarvan het tweedaagse publieksevenement Ontdek de geheimen van de Koude Oorlog op Park Vliegbasis Soesterberg verreweg de grootste was.

Ik heb genoten van mijn rol als projectleider van zowel het hele themajaar als het publiekevenement. Hoe gaaf was dat!