De provincie Utrecht wil het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland blijven. De grootste opgave daarbij is de vraag hoe verschillende functies ruimtelijk goed met elkaar kunnen combineren en waar daarvoor ruimte is. De polder Rijnenburg is veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Over de wijze waarop de polder kan bijdrage aan het oplossen van deze vraagstukken wordt verschillend gedacht.

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat “de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen” (motie 79 PS provincie Utrecht, 11-11-2020 (motie 79 PS provincie Utrecht, 11-11-2020 externe link).

Daarom organiseerde de provincie op 28 mei 2021 een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie deelden en in gesprek gingen over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied. Geen eenvoudige opgave en ook geen eenvoudige opgave om in een hele korte tijd een waardevolle bijeenkomst te organiseren

Ik mocht voor Provincie Utrecht deze bijeenkomst produceren. De foto’s geven een mooi inkijkje in de hoeveelheid mensen die achter de schermen betrokken zijn bij een dergelijke productie. De conferentie is in zijn geheel terug te kijken.