Nationaal Comité 4 en 5 mei Presentatie van het subsidiebeleid Educatie en Voorlichting ‘Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid’

Vanwege verandering in het subsidiebeleid Educatie en Voorlichting wilde het Nationaal Comité 4 en 5 mei een bijeenkomst organiseren om subsidiënten te informeren over de veranderingen en inspireren tot meer onderlinge samenwerking.

Echter de tijd voor de organisatie van de bijeenkomst was zeer beperkt – slechts drie weken – en

het Nationaal Comité klopte daarvoor bij mij aan. Ondanks de enorme tijdsdruk is het gelukt om met elkaar een mooie bijeenkomst neer te zetten. En dat bleek het begin van een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt.

4-5mei-sprekers