Sinds juni 2019 wordt door 500 inwoners van de provincie Utrecht d.m.v. sensoren op de fiets gemeten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. In dit experiment werkte de provincie nauw samen met kennisinstellingen, overheden, bedrijven en inwoners. In de rol van community manager was ik verantwoordelijk voor het contact met de deelnemers, het organiseren van activiteiten en kennissessies. En voor de organisatie van het Snuffelfietsevenement op 23 januari 2021. Dat was het moment waarop het Snuffelfietsexperiment formeel eindigde: een belangrijke mijlpaal en een moment om terug te blikken én vooruit te kijken.

Want de resultaten en de ervaringen uit het Snuffelfiets experiment zijn dermate waardevol gebleken dat de provincie voorlopig doorgaat met het meten van luchtkwaliteit middels deze sensoren.  In deze nieuwe fase wordt er doorontwikkeld: zowel op gebied van technologie als aan samenwerkingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat er ook andere zaken gemeten gaan worden dan alleen luchtkwaliteit.

In dit kader neemt de provincie deel aan de recent opgerichte Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Hierin werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners. Een project als Snuffelfiets en de doorontwikkeling daarvan past daar heel goed onder.