Aan het begin van de eerste lockdown, ging ik bij provincie Utrecht aan de slag als beleidsmedewerker Publiek en Erfgoed a.i.. In het diepe in een nieuwe wereld (met gelukkig wel een bekend team). Bijzonder om deze keer vanuit een geheel andere positie voor de provincie aan de slag te zijn. Ik heb me o.a. beziggehouden met het inhoudelijke toetsen van subsidieaanvragen, gesprekken voeren over nieuwe projecten, contact onderhouden met gesubsidieerde erfgoedorganisaties en bijdragen aan de subsidieregeling voor het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma. Een van de grote klussen waar ik aan meewerkte was het opzetten van steunmaatregelen voor de culturele sector. Heb van nabij gezien hoeveel werk het is om dat zorgvuldig te doen en ben trots dat ik een bijdrage heb kunnen leveren.