Binnen nu en 10 jaar leeft 80 procent van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. Er is noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen, evenals om nieuwe woningen te realiseren. Tegelijk moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, voedsel, inclusiviteit. Verenigd in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) bundelen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners hun verzamelde data en kennis voor het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving. Met deze nieuwe manier van samenwerken draagt de DKH GSL bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Nederland.

Voor dit platform dat nog volop ontwikkeld wordt houd ik me, namens provincie Utrecht, bezig met de coördinatie van de communicatie. Boeiende opdracht en een boeiend onderwerp.