Het StageServicepunt van het Rijk organiseerde op 3 + 4 juni 2009 InHousedagen. Deze dagen waren bedoeld om HBO- en WO-studenten kennis te laten maken met werken binnen de ministeries van het Rijk. Ze hebben meelopen met managers/projectleiders om zo een indruk te krijgen van werkzaamheden/sfeer/cultuur. Vanuit het ministerie kreeg ik de vraag om de indrukken van de studenten op verschillende manieren vast te leggen, waarbij creativiteit en innovatie een belangrijke rol speelden. Voor deze tweedaagse heb ik een concept ontwikkelt voor die verslaglegging en de studenten begeleid bij het omzetten van hun indrukken in een creatieve uiting.