Flyer BBB 2018

Flyer BBB 2018

De LBBO (Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs) vroeg mij om de organisatie van de Beurs Beter Begeleiden 2018 (BBB2018) op me te nemen. De BBB2018 is een tweejaarlijks evenement waar iedereen die zich bezighoudt met de zorgstructuur binnen het onderwijs zich kan professionaliseren. De afgelopen edities werd het evenement door tussen de 800 en 1100 deelnemers bezocht. Want dergelijk evenement succesvol organiseren vereist dat inhoud, communicatie, logistiek goed op elkaar zijn afgestemd. Een opdracht waar ik graag mijn tanden in zet!

De Editie van 2018 heeft als thema: Alles in beweging
Achtergrond: de wereld om ons heen verandert razendsnel. Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk, nieuwe inzichten en ontdekkingen zetten vertrouwde beelden en aannames op hun kop. Ook het onderwijs en de praktijk van de begeleider in de school verandert daardoor steeds vaker en sneller. Is dat een probleem? Nee, hooguit ‘lastig’. Want het kost tijd om nieuwe inzichten te doorgronden, nieuwe kennis tot je te nemen en nieuwe werkwijzen aan te leren. Alles is in beweging en alles verandert.

LBBO
De LBBO  is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en jonge-kindspecialisten.Wij staan voor een goede zorgstructuur, van VVE tot en met HBO. Dit doen zij vanuit de visie dat iedere leerling zijn of haar talenten ten volle moet kunnen ontwikkelen.