Naar aanleiding van een al eerder georganiseerde Beursvloer voor voetbalvereniging ASC Nieuwland werd ik gevraagd om een ‘anders dan anders’ opzet te bedenken voor een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd een duurzaam kunstgrasveld geopend en werden de opbrengsten van het Sportief Dagarrangement gepresenteerd.

dagarrangement

Naast een ludieke opening-sact voor het kunstgrasveld, zijn de opbrengsten van het Sportief Dagarrangement gevangen in filmpjes die op een nieuw ontworpen website [www.sportiefdagarrangement.nl] zijn terug te vinden.

Coproductie met De Smaakmakers (juli – sept 2011)