NISB – Congres BeweegKuur geeft vleugels!

In opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heb ik de organisatie verzorgd van het congres ‘BeweegKuur geeft vleugels. Een kansrijke verbinding van zorg en sport’ op 1 december 2011 in de Fokker Terminal in Den Haag. De BeweegKuur is een duurzame leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en daaraan gerelateerde aandoeningen. Tijdens dit congres werden de opbrengsten uit de pilots gedeeld en werd vooruit gekeken naar het perspectief van een bewezen effectieve gecombineerde leefstijl interventie als de BeweegKuur.

De dag vond plaats in de Fokker Terminal in Den Haag o.l.v. Twan van Peperstraten. De minister van VWS opende het programma waar met plezier op teruggekeken wordt door zowel opdrachtgever als deelnemers.