JKerkpad Doornaag- en kerkpaden (de Trage paden) zijn al eeuwenoud. Tot mijn verbazing bleek het pad dat langs mijn huis loopt – en waar ik graag een ommetje begin – een historisch kerkpad te zijn! Een gelukje voor deze erfgoedfan. Nooit geweten dat het een oud pad is maar die kennis maakt dat ik meer wil weten.

En ik niet alleen. De Trage paden zijn belangrijk cultuurhistorisch erfgoed en voorzien in een recreatieve en toeristische behoefte. De angst bestaat dat deze paden verloren gaan. Daarom start de provincie het project Trage Paden om de kennis over deze paden de vergroten en de samenwerking met betrekking tot beheer, behoud en toegankelijkheid te intensiveren. Een ingewikkelde puzzel waar veel onderzoek bij komt kijken en veel partijen bij zijn betrokken.

Een van de onderdelen van het project is het organiseren van een werkconferentie voor de betrokken partijen. En daar ga ik mee aan de slag.