Stichting Sovjet Ereveld vertelt het verhaal van de ‘vergeten’ bondgenoot, die de grootste offers van alle geallieerden tijdens WOII bracht, maar al snel werd gezien als de nieuwe vijand. Met als gevolg dat 865 jongens en meisjes daardoor decennialang anoniem in Leusden begraven lagen. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Welke mechanismes lagen daaraan ten grondslag. En hoe is daar een verschil in gemaakt? Dát verhaal vertelt de stichting.

Het werk van de stichting bestaat uit onderzoek doen naar het lot van soldaten uit de voormalige Sovjetunie die op het Ereveld begraven liggen, het opsporen van  nabestaanden op en het organiseren van grafbezoek. Daarnaast houdt zij de nagedachtenis aan de soldaten levend door middel van publicaties, audiovisuele en digitale producties. Om de langdurige impact van oorlog op een gewoon gezin nog beter te kunnen laten zien opent de stichting medio 2024 een museum. In aanloop daar naartoe ben ik druk met het maken van een plan van aanpak voor alle zaken die te maken hebben met de publiekskant van het museum, de inzet van vrijwilligers en de commerciële zaken van het museum. Een enorm veelomvattende en uitdagende klus!