Het Cultuur- en erfgoedprogramma ‘Verbindende cultuur en inspirerend erfgoed: toekomstbestendig en voor iedereen’ van de provincie Utrecht is het eerste programma dat onder de werkwijze van de omgevingsweg tot stand in gekomen. Werken volgens een nieuwe werkwijze vraagt van alle betrokkenen lenigheid van denken en doen, want het is soms best even zoeken met elkaar hoe je het beste aan de slag kunt. En dat is heel goed gelukt want er ligt een robuust en uitgebreid programma. Bij de totstandkoming is het veld nauw betrokken geweest. Er is veel input opgehaald in aanloop naar het schrijfproces. Het programma heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen en de ingediende zienswijzen hebben gezorgd voor de laatste puntjes op de i.