Zes jaar na het verschijnen van de cultuurvisie Zeist kans- en cultuurrijk vindt de gemeente het tijd om de visie te herijken. Wat heeft er goed gewerkt? Wat minder en nemen we afscheid van? En wat zou er aan toegevoegd moeten worden? In zeven sessies met ambtenaren raadsleden en vertegenwoordigers uit het veld gaan we hierover in gesprek. Uit alle geleverde input zal vervolgens een aanscherping van het huidige beleid worden opgesteld.

Mijn rol bestaat uit het begeleiden van het proces en het schrijven van de herijking.