Logo Europees jaar van het cultureel erfgoedIn mei 2017 is in Europees verband 2018 uitgeroepen als Europees Erfgoedjaar. Er bleek voldoende animo zowel landelijk als in het Utrechtse voor deelname. Voor de viering van dit Europees Erfgoedjaar 2018 in de regio Utrecht ga ik aan de slag als coördinator. In deze rol draag ik zorg voor de communicatie rond en de uitvoering van een aantal projecten uit de opgestelde Agenda. Samen met een projectteam ben ik verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de ideeën en suggesties en zorg ik voor de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Het projectplan behelst een Utrechtse Agenda Europees Erfgoedjaar 2018 waarin het streven is om vanuit publieksbereik erfgoed in een achttal projecten extra aandacht te genereren voor de Europese dimensie van het Utrechtse erfgoed.  Als speerpunten van aandacht is gekozen voor burgerparticipatie, kastelen en buitenplaatsen, en duurzaamheid. In het coalitieakkoord wordt aandacht gevraagd voor burgerparticipatie en duurzaamheid; daarnaast zijn buitenplaatsen één van de vier erfgoedthema’s in de Cultuurnota en bij uitstek geschikt om het Europese verhaal te vertellen.

Fantastische klus waarin ik weer samen met het inmiddels opgebouwde netwerk binnen het erfgoedveld aan de slag mag!