‘De geschiedenis van Zeist vertellen en beleefbaar maken voor zoveel mogelijk mensen’, dat was de uitdaging waar tien organisaties binnen de gemeente Zeist voor stonden. Een plan van aanpak was al geformuleerd, maar vervolgens moest de stap gezet worden om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan.

geheugeZeist

Tien zeer diverse organisaties die verschillen qua dynamiek, organisatiestructuur, ideeën, achterban en manier van werken. Dat levert een veelvoud aan meningen en visies op wat een soepele samenwerking niet direct eenvoudig maakt. Het begeleiden van de samenwerking begon met het formeren, aanjagen en verbinden van werkgroepen op onderwerp. Een uitdagende klus. Maar door het gezamenlijk nagestreefde doel steeds goed in het oog te houden, is dat gelukt en zijn er tal van activiteiten (o.a. Historische Doe- en Beleefdag, Grote Zeister geschiedenisquiz, deelname aan culturele evenementen, rondleidingen, interviewtraining voor vrijwilligers, oral historyproject) ontwikkeld en producten (educatief materiaal, gezamenlijke website + facebookpagina, erfgoedkwartet, prototype erfgoedgame, nieuwe huisstijl en promotiematerialen) opgeleverd.

Na twee jaar met z’n allen heel hard werken kijk ik dan ook oprecht trots naar het resultaat: het Geheugen van Zeist staat als een huis. De samenwerking is geformaliseerd via de oprichting van een stichting en dat is nog maar het begin!

De historische Doe- en Beleefdag is een van de resultaten van de samenwerking.

De historische Doe- en Beleefdag is een van de resultaten van de samenwerking.

IMG_3455 IMG_3447 IMG_3435