Om in je erfgoedorganisatie verhalen te kunnen vertellen, heb je verhalend bronmateriaal nodig. Dat materiaal kan heel divers van aard zijn en je kunt er op verschillende manieren aankomen via literatuur, historische onderzoeken of internet. Maar het kan ook veel directer via mondelinge overlevering en veldonderzoek, wat we wel Oral History noemen. Samen met mijn collega’s van UtrechtAltijd ontwikkelde ik een workshop over dit onderwerp. Vragen als: Wat is Oral History? Hoe kun je het toepassen? Waar moet je aan denken bij het opzetten van een Oral History-project worden tijdens deze workshop beantwoord. Ook meer praktische zaken komen aan bod: voorbeelden van interviewstijlen, tips voor het afnemen van een interview, do’s en dont’s en een concrete schrijfoefening.

Wanneer uitgevoerd?
1) Tijdens het Erfgoed Vertel Event op 30 oktober 2017. Plaats van handeling: Fort bij Vechten. Het was een dag vol sterke verhalen, inspirerende lezingen en workshops over storytelling. Het event werd georganiseerd door Stadsavonturen, de Ve

rtelacademie, Landschap Erfgoed Utrecht, ondersteund door Storytelling Centre en Stichting Vertellen. Het Vertelevent maakte deel uit van het internationale Storytelling Festival dat van 1 – 5 november 2017 in Amsterdam plaatsvond.

2) In het kader het V6 project op. V6 wil het linielandschap van de Hollandse Waterline en de Stelling van Amsterdam tot leven wekken. Onder meer door projecten te realiseren van en voor mensen met belangstelling voor het linielandschap via verhalen. Samen met ifthenisnow.eu en UtrechtAltijd.nl bood V6 deze praktische training gratis aan waarbij het ging om het vastleggen en vertellen van verhalen over de Stelling en Waterlinie. Workshop vond plaats aan Fort Werk aan de Uitleg.

Deelnemers aan de slag met interviewopdracht